SNOWPIPE – Snø i rør

 Snow Pipe

Et nytt og innovativt system for transport av snø gjennom rør. Prototypen sto ferdig høsten 2018 og ble blant annet brukt for å legge snø i Lysgårdsbakkene i forbindelse med WC 2018 og NM 2020. Les mer.

HVORDAN

Snow Pipe frakter snøen som mates inn i maskinen via et transportbånd og inn i en knuser. Knuseren maler snøklumper og is til finkornet snø. Snøen traktes videre inn i transportrøret gjennom en mater. I røret sendes snøen til ønsket sted i løypene eller bakker.
En blower produserer luft i riktig trykk og volum for at snøen skal flytte seg gjennom røret.
Maskin, rør og blower kan skaleres etter behov, og kan transportere snøen opptil
1,5 kilometer fra startpunkt avhengig av terreng.