Bilder og video

hjemmesnølegging, kompressor høyttrykkspyler og hjemmesnøkanon
Utstyret du trenger for å legge snø hjemme
Snø etter 14 timer snølegging
Viser mengde snø etter 14 timer snølegging. 35 cm på det meste.
Snølegging i NTG Freeski sin jibbepark

Les mer om hvordan du legger snø her.