Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen forteller om hvordan vi samler inn og bruker personopplysninger.

Hvilken informasjon samler vi inn?

Personpplysningenevi samler inn er navn, adresse, epost og telefonnummer. Du kan se og redigeredetaljene dine på siden for «Min konto». Hvis du vil slette kontoen din kan dukontakte oss på e-post post@happysnow.no

Hva gjør vi med informasjonen?

Vi bruker personopplysningene primært til ordrebehandling. Vi bruker de også til markedsføring hvis du har meldt deg på vårt nyhetsbrev eller samtykket til nettsideanalyse.

Lovlighet av behandlingen

All behandling av personopplysninger utføres i samsvar med lovgivningen og for å oppfylle kontraktsmessige forpliktelser.

Hvor, hvorfor og hvor lenge lagres informasjonen?

Personopplysninger knyttet til ordre lagres i henhold til bokføringsloven. Opplysningene lagres digitalt hos vår serverleverandør, nettsideleverandør og markedsføringsbyrå, og i papirformat i våre lokaler. Opplysninger lagret i Google Analytics slettes etter 26 måneder etter siste besøk. Nyhetsbrevinformasjon lagres hos Mailchimp. Din informasjon lagret i forbindelse med nyhetsbrev og brukerkontoer på nettsiden lagres frem til du selv sletter kontoen eller du melder deg av nyhetsbrevet. Vi viser til våre underleverandørers personvernerklæring for behandlingen av personopplysninger:

Underleverandører som behandler personopplysninger:

Bring og Posten
bring.no/
Bring og Posten bruker opplysningene til transport av ordrene vi sender ut.
bring.no/privacy-policy

Klarna
klarna.com/no/
Klarna er betalingstjenesten vi bruker på nettsiden.
klarna.com/no/personvern/

Mailchimp
mailchimp.com/
Mailchimp er tjenesten vi bruker til å samle inn e-poster og sende ut nyhetsbrev og tilbud.
mailchimp.com/legal/

Google Analytics
Vi bruker Google Analytics som analyseverktøy på nettsiden og samler inn data til analyse av besøkstrafikk.
policies.google.com/privacy?hl=no

UniwebAS
Uniweb.no


Uniweb leverer serverene til nettsiden og tar backup av databasen.
Personverninformasjon Uniweb

Dine rettigheter

Du har rett til:

  • innsyn i opplysningene som er lagret om deg
  • å gjøre endringer i dine opplysninger
  • å få slettet dine opplysninger
  • at vi slutter å behandle dine opplysninger

Forslike henvendelser vennligst ta kontakt med oss på e-postpost@happysnow.no.

For å klage på behandlingen av dine personopplysninger kan du ta kontakt med oss eller klage direkte til Datatilsynet. Les mer om hvordan du kan klage til Datatilsynet her: https://www.datatilsynet.no/om-datatilsynet/kontakt-oss/hvordan-kan-jeg-klage-til-datatilsynet/